Slovak Language Ministry

Bringing Jesus to people across our neighbourhood.

St. Luke’s Church is a multicultural and multilingual congregation.

Among the founders of the congregation we find Slovak families like Roháček, Pavlus, Chvostek, Jagoš and others. Later on, in 1990, the Slovak fellowship began. We conduct 14 Services in the Slovak language a year for members and guests.

Today, we have a strong and enthusiastic group.

Part of our congregational life is honouring our religious and cultural traditions and keeping the community alive. We welcome new members and assist new Canadians who arrive from the Slovak Republic.

Come and enjoy our friendly fellowship, a dynamic service, and our relevant message connected with daily life. This is all in the atmosphere of a true family. You will find a group of enthusiastic Lutherans who sing praises to our Almighty God in our mother tongue.

 

Service Dates for 2017 at 1 p.m. 

January 8, February 5, March 5, April 14 (Good Friday), May 7, June 4, July 2,  August 6, September 10, October 29, November 12, December 3 and 24 (Christmas Eve at 4:30 p.m.)

 

V zápisoch o založení Zboru Sv. Lukáša v Toronte nájdeme mená slovenských rodín ako Roháček, Pavlus, Jagoš či Chvostek.  Avšak, až od roku 1990 sa začali popri anglických Službách Božích pravidelne mesačne konať aj Služby Božie v slovenskej reči.  Naviac, Veľký piatok a Štedrý večer obohacujú náš kalendár služieb.

Úprimne Vás pozývame do priateľského spoločenstva, v ktorom zažijete dynamické posolsto do každodnného života a môžete oslavovať Pána v rodnom jazyku. Naša slovenská evanjelícka komunita sa tiež snaží udržať našu kultúrnu tradíciu.

Ak prídete, budete medzi nami srdečne vítaní.